Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.

Žalm 34, 9

Začínáme

Naše Práce

"Sbor víry" v Třinci se snaží uspokojit lidi při hledání smyslu života a křesťanských hodnot. Naplnění těchto potřeb a tužeb vidíme v tom, že lidé mohou dostat odpovědi na své otázky tím, že dobře poznají Bibli. Základem naší práce je tedy důkladné seznámení se s texty Písma. Poznání Božího Slova formuje průběh střetnutí, způsob oslavy a v neposlední řadě dává věřícím odpovědi na otázky každodenního života, ať už se jedná o takové oblasti jako je rodina nebo práce. Duchovní potřeby a touhy lidí naplňujeme způsobem, že pořádáme veřejné přednášky, i za účastí hostí ze zahraničí, kteří zastupují obdobná křesťanská hnutí. Taktéž promítáme filmy s duchovní tématikou pro širokou veřejnost, pořádáme koncerty a hudební večery.


Usilujeme pomoci lidem, kteří se dostali na okraj společnosti, se vrátit do plnohodnotného společenského života.


"Sbor víry" má početné kontakty a propojení na církve a organizace v Čechách, v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku ... Jsme přesvědčeni o potřebě další práce. Věříme, že návrat ke skutečným křesťanským hodnotám, které jsou hodnotami, vyplývajícími z Božího Slova (Bible), je prospěšné naší společnosti v této generaci a v budoucnosti.

Bohoslužby

Bohoslužby každou NEDĚLI V 10:30
Bohoslužby rovněž online každou NEDĚLI V 15:00

Fotogalerie

Život sboru víry

  • Vše
  • Bohoslužby
  • Chvály
  • Akce
  • Shromáždění

Náš Tým

Petr Lysek

Pastor

Vede křesťanské centrum Sbor víry od jeho vzniku v roce 2002. Narozen v Třinci, povoláním stavař, nalezl svoji vášeň a povolání budujíc silnou a novodobou místní církev v Třinci. Pastor Petr Lysek je talentovaným řečníkem a inspirátorem. Káže Slovo naplněné vírou a entuziasmem, ale rovněž s notnou dávkou humoru. Střízlivost mysli, moudrá změna života, poznání Božích zásad, práce na změně charakteru - to jsou hlavní aspekty toho, o čem hovoří. Dnes se spolu s manželkou Marcelou těší uznáním mezi věřícími a pastory. Jejich vytrvalost a věrnost slovu, angažovanost a nekončící optimismus pomohly mnohým lidem odkrýt víru v Boha a Jeho slovo. Pastoři Petr a Marcela vychovávají dvě děti : Daniele a Terezu.

Marcela Lysková

Pastor

Spolu se svým manželem vede Sbor víry od jeho vzniku. Pochází z Třince, povoláním makléřka, s láskou k lidem a hudbě pomáhá budovat komunitu místní církve.
Je rovněž talentovaná moderátorka, řečník a zpěvačka. Vede také službu ženám.

Její inspirativní řeč je založena na osobním vztahu, ryzích charakterových vlastnostech, silném rodinném poutě a praktickém naplněném životě.

Je oporou pro svého manžela a jejich dvěma dětem Danieli a Tereze.

Kontakt

Kde nás najdete
V případě dotazů nás kontaktujte

Hraniční 213
Třinec, 739 61

sborviry@gmail.com